Герб на Република България
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
Портал за електронни услуги
Вход в портала за Е-услуги, достъпни с квалифициран електронен подпис (КЕП)

Тази група услуги е предназначена за физически и юридически лица, които разполагат с квалифициран електронен подпис, издаден от лицензиран от КРС доставчик на удостоверителни услуги.

Какво е необходимо да направя, за да използвам портала с електронен подпис?

Да сте изпълнили инструкциите за инсталиране на квалифицирания електронен подпис на избрания доставчик на удостоверителни услуги;

Вашият компютър да поддържа стартиране на JNLP файлове (Open Web Start или Java Web Start). Първоначална инсталация на приложението Open Web Start, базирано на отворен код, можете да изтеглите от ТУК и да се запознаете с техническите изисквания за работа и подписване на документи в портала за електронни услуги, предоставяни от НАП;

В зависимост от Вашия КЕП (дали го използвате в лично качество), Вие може да получите директен достъп до услугите за едно или повече задължени лица, без да е необходимо да подавате заявление.

При необходимост да получите достъп до услуги като упълномощено лице или да получите услуги, за които не е предоставен Директен достъп, същите могат да бъдат заявени чрез подаване на Заявление или да Ви бъдат предоставени по електронен път от друг ползвател на електронните услуги с КЕП.

Правилата за ползване на електронните административни услуги на НАП с КЕП можете да видите ТУК

Вход в портала за Е-услуги, достъпни с персонален идентификационен код (ПИК)

Тази група услуги е предназначена за физически и юридически лица, които разполагат с персонален идентификационен код, издаден от офис на НАП.

Вход в портала за Е-услуги, достъпни с Е-Автентикация

При избор на вписване в портала с Е-Автентикация чрез бутон "Вход", ще бъдете пренасочени към страницата за вписване на Държавна Агенция за Електронно управление https://egov.bg . След успешна автентикация, ще бъдете пренасочени обратно към портала за електронни услуги на НАП.